Australien

Vinlandet Australien är ett mångfacetterat vinland med den största produktionen på den sydöstra halvan av landet. Kombinationen av gynnsamt klimat, stora odlingsarealer och nyetableringar i svalare områden, avancerad teknologi och välutbildade vinmakare har sedan dess gjort att vi gärna riktar blickarna mot detta spännande vinland.